Om företaget

Företagets verksamhet startades av Tommy Zetterström 1981. Ställningsmontage Z AB är, eller snarare har varit ett renodlat familjeföretag. Av det tre sönerna var det Janne som först började arbeta i företaget. Idag drivs företaget av mellanbrodern Robert och yngste brodern Mikael Zetterström. Ställningsmontage Z AB är idag ett välmående företag med 16 fast anställda medarbetare.

2013 blev företaget av Dagens Industri listade som ett Gasellföretag. Samma år blev företaget STIB-auktoriserat. Det innebär ett åtagande att föja de lagar och förordningar som gäller på områden som företaget är verksamt inom. Det är också en bekräftelse på att man genomgått nödvändiga utbildningar och iakttar de standarder som gäller, vilket borgar för att arbetet sker med största möjliga säkerhet. Efter auktorisationen kontaktades Ställningsmontage Z AB av Cramo, ett av Sveriges största uthyrningsföretag på byggsidan, för att diskutera samarbetsformer. Det visar att STIB-auktorisationen är viktig för aktörer på marknaden.

Fadern Tommy drev företaget i tiotalet år. Robert började arbeta i firman medan han gjorde lumpen. För att få mer variation i arbetet, började Robert plugga ekonomi under militärtjänstgöringen. Kvar i det välmående familjeföretaget är Robert och Mikael. Kontoret ligger i Vallentuna, nära E18. Det är bara 25 minuters avstånd till Stockholm och Norrtälje, där de flesta uppdragen finns.